Aproksimacija določenega integrala s sredinskimi pravokotniki