Učni listi

Aristotelovi silogizmi

S pomočjo resničnostnih tabel v programu Derive preverimo veljavnost silogizmov.