Učni listi

Skalarni produkt

Učni list na temo skalarnega produkta.