Učni listi

Uporaba skalarnega produkta

Učni list na temo uporabe skalarnega produkta za izračunavanje trikotnika.