Učni listi

Uporaba kotnih funkcij

Učni list na temo uporabe kotnih funkcij s primeri iz vsakdanjega življenja.