Učni listi

Uporaba odvoda pri iskanju ekstremov funkcije

Učni list o zvezi med ekstremi in prvim odvodom s pomočjo programa Derive 6.