Učni listi

Kako velika so števila II

Učni list, ki vsebuje nekaj primerov na temo velikih števil. Lahko ga uporabimo tudi za eno izmed uvodnih vaj v spoznavanju programa DERIVE.