Učni listi

Končne vrste in popolna indukcija

Učni list na temo končnih vrst s pomočjo programa Derive 6.