Zbirke vprašanj

Zaporedja in diferencialni račun

1. Aritmetično geometrijsko zaporedje

Spodaj zapisano zaporedje je
-4, -2, 0, 2, 4,...
-2, -4, -8, -16,...
2, 4, 7, 11,...
-8, 4, -2, 1,...


2. Diferenca aritmetičnega zaporedja

Kakšna je diferenca aritmetičnega zaporedja 8, 4, 0, -4,...


3. Količnik geometrijskega zaporedja

Kakšen je količnik geometrijskega zaporedja 8, -4, 2, -1,...


4. Člen aritmetičnega zaporedja

Zapiši peti člen aritmetičnega zaporedja 4, 2, 0, -2,....


5. Člen geometrijskega zaporedja

Zapiši šesti člen geometrijskega zaporedja 8, 4, 2, 1, ... na dve decimalki natančno.


6. Diferenca aritmetičnega zaporedja

Zapiši diferenco aritmetičnega zaporedja 4, 2, 0, -2,....


7. Količnik geometrijskega zaporedja

Zapiši količnik geometrijskega zaporedja 4, 2, 1, 0.5 , 0.25, ... na decimalko natančno.