Učni listi

Zveznost funkcij

Učni list na temo zveznosti funkcij s pomočjo programa Derive 6.